השירותים שלנו > הקניית ידע וכלים לאנשי הרכש

הקניית ידע וכלים לאנשי הרכש

חברות וארגונים המכירים בחשיבות ובהשפעת גורמי הרכש ושרשרת האספקה על תוצאותיהם העסקיות, חייבים להבטיח כי יש בידיהם את הכלים המתאימים למימוש ייעודם וייעודו של הארגון.

הרצאות רלוונטיות ולמידה, הם חלק בלתי נפרד מהשגת היעדים.


התכנים מועברים בארגונים וחברות, בדרך ייחודית המשלבת הרצאות, סרטוני הדרכה וסימולציות להעברת הידע.

הרצאות בתחום הרכש

אתיקה ברכש

דוגמאות לכשלים בפן העסקי

סוגיות אתיות בתהליכי הרכש

הקוד האתי של אנשי הרכש

דילמות אתיות של איש הרכש

הצגת דילמה אתית-דיון

מקורות אספקה לרכש

חקר שוק-תהליך

איתור ספקים-מקורות מידע פנימיים וחיצוניים

הערכת ספקים עקרונית

ניהול סיכונים ברכש

הקושי בניהול הסיכונים 

סיכונים מרכזיים 

דרכים להפחתת הסיכונים

ניתוח אירוע – תרגיל בקבוצות

הסכמי תחזוקה

אסטרטגיות תחזוקה

סוגי הסכמים

דגשים בהסכמי תחזוקה

תמחור עלויות שינוע במסגרת רכש

תנאי המכר הנפוצים

שילוח בינלאומי

עלויות הובלה-ימי, אווירי, יבשתי

חישוב עלויות מכס למטענים

מודיעין עסקי

שימושים עיקריים

מקומה של הטכנולוגיה במודיעין העסקי

טיפים לחיפוש ברשת

חדשנות וחשיבה עסקית בשרשרת האספקה

מהי חדשנות? 

מה "הורג" חדשנות ?

חדשנות בתהליכי העסקיים בתחומי הרכש

חדשנות במוצרים ושרותים בתחומי הרכש

הערכת ביצועי הרכש (Procurement KPIs)

מה קורה בארגונים?

כיצד נקבעים יעדי הרכש?

מהו מנגנון הדיווח והמעקב?

עד כמה מחויבים למימוש היעדים?

שלבי הביצוע במדידה

ערכי המדידה – מה מודדים?

כיצד מודדים?

גיבוש מדדים – תרגיל בקבוצות

היבטי הרכש בניהול פרוייקטים

מרכיבי פרויקט

תהליכי ייזום פרויקט

ניתוח חלופות

אבני דרך חוזיות בפרויקט

תפקידי הרכש בפרויקט

שלבי הרכש פרויקטאלי

ניהול קבלני משנה (קב"מ)

הגדרות

מקרים בהם נאפשר שימוש בקב"מ

היבטים קריטיים בהסכמי הרכש

ניתוח דרישות רכש

סקירת תהליך הרכש המלא

מיהם יוזמי הרכש בארגון/חברה

דרישת רכש – מרכיבים, תכולה

ניתוח דרישת רכש

אסטרטגיות מו"מ

שיקולים לקיום תהליך מו"מ

אתגרים במו"מ

טעויות וכשלים במו"מ

שלבי המו"מ

הצגת סרטונים וניתוחם

אפשרות לסדנאות מו"מ 360

ניהול קשרי ספקים

מה קורה בארגונים – גישות לניהול ספקים

כיצד מפתחים ספקים? כיצד מנהלים ועוקבים

אחר ביצועי הספקים?

המטרות בניהול קשרי ספקים

הערכת ביצועי הספקים

קריטריונים להערכת ספקים

תחקיר וירטואלי – תרגיל בקבוצות

תחזיות בהקשרי הרכש

גורמי השפעה על התחזית

השפעות החיזוי על שרשרת האספקה

מודלים ושיטות חיזוי ביקושים

מודלים לניהול הזמנות מלאי

מעורבות הרכש באסטרטגיה הארגונית

מרכיבי האסטרטגיה העסקית

תפקידי הרכש במימוש האסטרטגיה

מודל 5 הכוחות של פורטר

הקשר בין הרכש לביצועי הארגון

מפרטים, סטנדרטים וכתבי כמויות

סוגי מפרטים

מרכיבים נפוצים במפרט

סוגיות מהותיות במפרטים

סוגי תקנים

אופני מדידה נפוצים

שימושים לכתבי כמויות

תהליך הכנת כתבי כמויות

הרצאות בתחום הלוגיסטיקה

התפתחות הלוגיסטיקה

סקירת התפתחות הלוגיסטיקה דרך מסע בזמן, החל מהעת העתיקה ועד שנת 2040

תפקידי המערך הלוגיסטי המודרני

תחומים ופונקציות עיקריות

אתגרי הלוגיסטיקה

מבנה ארגוני וערוצי התקשורת

מבנים ארגונים של מערכים לוגיסטיים

פונקציות ארגוניות – ממשקים וקשרי גומלין לוגיסטיים

ספירת מלאי

עקרונות לניהול מלאי

סוגי מלאי

היבטים בניהול מלאי

שלבים בספירות מלאי

ספירות מלאי במערכות WMS

הצצה לחידושים בשוק

תכנון מערך מחסנים

סוגי מרלו"גים

שלבי ומאפייני התכנון

פעילויות מרכזיות במרלו"ג

שיטות לשיפור יעילות המרלו"ג

מבוא לניהול מלאי

עקרונות ניהול מלאי

תהליכי העבודה המרכזיים במחסן

שיקולים בבחירת מיקום המחסן

שטחים עיקריים במחסן

סידור שטחי אחסון

שיטות ניפוק

מדידה ובקרה

חדשנות וחשיבה עסקית בשרשרת האספקה

אתגרים ומורכבויות

כלים ליישום חדשנות בארגון

חדשנות טכנולוגית

חדשנות תהליכית-עסקית

מדדים ויעדים בפעילות המרלו"ג

קבלה/קליטת ציוד

העברת הציוד לאחסון

ניהול מלאי

ליקוט והכנה למשלוח

הפצה

לוגיסטיקה "הפוכה"

תהליכי ליקוט

סוגי ליקוט

שיטות ליקוט

אופן העברת המידע

ביצוע הליקוט

טואול - בניית אתרים