השירותים והמערכות שלנו

מערכות טכנולוגיות מתקדמות:

TARGET היא מערכת לניהול ופיקוח הסכמים ומשימות


המערכת מספקת פתרון רחב ומקיף לאתגרי תכנון, ניהול, פיקוח, בקרה ואכיפה בתחומי התפעול ומאפשרת למשתמש להגדיר תוכניות ביצוע ופיקוח מותאמות ולשבץ אליהן גורמי פנים וחוץ

מערכת לביצוע סימולציות ומודלים

אסטרטגיים אינטגרטיביים ומורכבים 

טואול - בניית אתרים